16.10.2019 - 16:13:43mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
idItem: 9
sendForm: Y
heading: KONFERENČNÍ PROSTORY V HOTELU MAJESTIC PLAZA
content:

Hotel Majestic Plaza Prague **** disponuje 5 konferenčními sály (sál Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board room a Victoria) s celkovou kapacitou až 200 účastníků.

Všechny prostory se nachází v přízemí hotelu, mají denní světlo, klimatizaci, jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou a bezplatným Wi-Fi připojením k internetu.

 

Speciální konferenční nabídka pro ZIMA 2019-20

Ubytování od 65,- EUR zahrnuje:

 • Cenu jedno- / dvojlůžkového pokoje včetně snídaně, DPH a Wi-Fi připojení

Celodenní konferenční balíček za 58,- EUR / osoba zahrnuje:

 • Pronájem hlavní konferenční místnosti, 2 kávové přestávky a kávu na uvítanou, oběd formou bufetu pro 20 a více osob (pro menší počet delegátů 3-chodové menu), neomezená konzumace konferenčních nápojů, základní audio-vizuální techniku včetně ozvučení s 2x bezdrátovým mikrofonem a Wi-Fi internetovým připojením

Další benefity:

 • Konferenční balíčky a ubytování zdarma v poměru od 1/15
 • Produkční kancelář ke konferenci a 2 parkovací místa pro organizátory zdarma, dle dostupnosti
 • Sleva 3% z celkové netto ceny bez DPH, (nevztahuje se na outsourcované služby) pokud bude smlouva uzavřena alespoň 4 měsíce před samotnou akcí
 • Další benefity dle velikosti a rozsahu konferenční poptávky

 

Pro více informací klikněte zde

Vaše konferenční poptávky s dotazem na obchodní podmínky prosím zasílejte na: micesales@le-hotels.cz

 

LE HOTELS GROUP V PRAZE

Informace k hotelům ve skupině včetně přehledu konferenčních prostor a kapacit.

Ke stažení: 

Le Hotels Group Overview    

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Rezervace konferenčních prostor
formHeading: Rezervace konferenčních prostor
messagesTable: front_conferences
messageToClient:

Dobrý den,,

velice Vám děkujeme za Váš zájem o naše služby. Vaši zprávu jsme předali zodpovědnému zaměstnanci a brzy Vás budeme kontaktovat s naší odpovědí.

Váš dotaz ohledně konferenčních prostor:

Jméno: %name%
Datum: %date%
Počet účastníků: %people%
Uspořádání: %type%
Další požadavky:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 16:06:56mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
idItem: 406
sendForm: Y
heading: CONFERENZE MAJESTIC PLAZA PRAGUE
content:

L'Hotel Majestic Plaza Prague **** dispone di 5 sale conferenza (sale Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board room e Victoria) con capacità complessiva di 200 partecipanti.

Tutte le sale si trovano al pianterreno dell'hotel, sono dotate di illuminazione naturale, area condizionata, tecnologia audiovisiva e connessione Wi-Fi gratuita.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

LE HOTELS GROUP A PRAGA

Le informazioni alle sedi del gruppo alberghiero compresa una panoramica delle strutture per conferenze e le capacità.

Majestic Plaza Prague -scaricare:

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?

Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Prenotazione di sale conferenze
formHeading: Prenotazione di sale conferenze
messagesTable: front_konference
messageToClient:

Dobrý den,,

velice Vám děkujeme za Váš zájem o naše služby. Vaši zprávu jsme předali zodpovědnému zaměstnanci a brzy Vás budeme kontaktovat s naší odpovědí.

Váš dotaz ohledně konferenčních prostor:

Jméno: %name%
Datum: %date%
Počet účastníků: %people%
Uspořádání: %type%
Další požadavky:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 15:32:10mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 92
sendForm: Y
heading: Konferenzräume im Hotel Majestic Plaza
content:

Das  Hotel Majestic Plaza Prague **** verfügt über 5 Konferenzsäle (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room und Victoria) mit einer Gesamtkapazität von bis zu 200 Teilnehmern.

Alle Räume befinden sich im Erdgeschoss des Hotels. Sie verfügen über Tageslicht, Klimaanlage, sind mit moderner audiovisueller Technik und kostenlosem WiFi-Anschluß ausgestattet.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

LE HOTELS GROUP IN PRAG

Informationen zu den Veranstaltungsorten in der Hotel-Gruppe einschließlich einer Übersicht über die Tagungsmöglichkeiten und Kapazitäten.

Majestic Plaza Prague – online herunterladen:

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?

Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservierung der Konferenzräume
formHeading: Reservierung der Konferenzräume
messagesTable: front_konference_de
messageToClient:

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an unsere Dienstleistungen. Wir haben Ihre Nachricht an den zuständigen Kollegen weitergeleitet, der Ihre Anfrage bald bearbeitet.

 

Ihre Anfrage:

 

Name: %name%
Termin: %date%
Teilhehmeranzahl: %people%
Bestuhlung: %type%
Andere Forderungen:
%message%

Herzliche Grüße vom Majestic Plaza Team.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 15:31:27mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
idItem: 92
sendForm: Y
heading: Konferenzräume im Hotel Majestic Plaza
content:

Das  Hotel Majestic Plaza Prague **** verfügt über 5 Konferenzsäle (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room und Victoria) mit einer Gesamtkapazität von bis zu 200 Teilnehmern.

Alle Räume befinden sich im Erdgeschoss des Hotels. Sie verfügen über Tageslicht, Klimaanlage, sind mit moderner audiovisueller Technik und kostenlosem WiFi-Anschluß ausgestattet.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAG

Informationen zu den Veranstaltungsorten in der Hotel-Gruppe einschließlich einer Übersicht über die Tagungsmöglichkeiten und Kapazitäten.

Majestic Plaza Prague – online herunterladen:

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?

Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservierung der Konferenzräume
formHeading: Reservierung der Konferenzräume
messagesTable: front_konference_de
messageToClient:

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an unsere Dienstleistungen. Wir haben Ihre Nachricht an den zuständigen Kollegen weitergeleitet, der Ihre Anfrage bald bearbeitet.

 

Ihre Anfrage:

 

Name: %name%
Termin: %date%
Teilhehmeranzahl: %people%
Bestuhlung: %type%
Andere Forderungen:
%message%

Herzliche Grüße vom Majestic Plaza Team.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 15:22:41mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 217
sendForm: Y
heading: SALLES DE CONFÉRENCE À L'HÔTEL MAJESTIC PLAZA
content:

Hôtel MAJESTIC PLAZA PRAGUE **** dispose de 5 salles de conférence (Majestic I., Majestic II., Majestic III., break out room et Victoria) avec la capacité totale de 200 personnes.

Toutes les salles se trouvent au rez-de-chaussée de l´hôtel. Elles ont la lumière du jour et le conditionnement de l'air, elles sont équipés par la téchnique audiovisuelle moderne et WI-Fi connection gratuite.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

LE HOTELS GROUPE A PRAGUE

Informations pour les sites du groupe hôtel, y compris un aperçu des installations et des capacités de conférence.

Majestic Plaza Prague -téléchargements:

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?

Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Réservation des salles de conférence
formHeading: Réservation des salles de conférence
messagesTable: front_konference_fr
messageToClient:

Dobrý den,

velice Vám děkujeme za Váš zájem o naše služby. Vaši zprávu jsme předali zodpovědnému zaměstnanci a brzy Vás budeme kontaktovat s naší odpovědí.

Votre requête:

Nom: %name%
Date: %date%
Nombre de personnes: %people%
Arrangement: %type%
Autres demandes:
%message%

 

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 15:21:56mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
idItem: 217
sendForm: Y
heading: SALLES DE CONFÉRENCE À L'HÔTEL MAJESTIC PLAZA
content:

Hôtel MAJESTIC PLAZA PRAGUE **** dispose de 5 salles de conférence (Majestic I., Majestic II., Majestic III., break out room et Victoria) avec la capacité totale de 200 personnes.

Toutes les salles se trouvent au rez-de-chaussée de l´hôtel. Elles ont la lumière du jour et le conditionnement de l'air, elles sont équipés par la téchnique audiovisuelle moderne et WI-Fi connection gratuite.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

LE HOTELS GROUPE A PRAGUE

Informations pour les sites du groupe hôtel, y compris un aperçu des installations et des capacités de conférence.

Majestic Plaza Prague -téléchargements:

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?

Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Réservation des salles de conférence
formHeading: Réservation des salles de conférence
messagesTable: front_konference_fr
messageToClient:

Dobrý den,

velice Vám děkujeme za Váš zájem o naše služby. Vaši zprávu jsme předali zodpovědnému zaměstnanci a brzy Vás budeme kontaktovat s naší odpovědí.

Votre requête:

Nom: %name%
Date: %date%
Nombre de personnes: %people%
Arrangement: %type%
Autres demandes:
%message%

 

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 15:14:03mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 176
sendForm: Y
heading: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ В MAJESTIC PLAZA HOTEL
content:

Отель Маджестик Плаза располагает 5 конференц-залами (Маджестик I, Маджестик II, Маджестик III, брейк-аут рум и Виктория) с суммарной вместимостью 200 человек.

Все залы находятся на первом этаже отеля. Они оснащены дневным светом, кондиционером, аудио-видео техникой и бесплатным беспроводным подключением к интернету.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

 Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

LE HOTELS GROUP В ПРАГЕ

Информация о проживаниигрупп в отелях, включая обзор возможностей и проведения конференций.

Majestic Plaza Prague - скачать:

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019? 

Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Бронирование конференц-залов
formHeading: Бронирование конференц-зала
messagesTable: front_konference_ru
messageToClient:

добрый день,
Большое спасибо за ваш интерес к нашим услугам. Ваше сообщение было передано ответственному персоналу, и мы свяжемся с вами в ближайшее время с нашим ответом.

Ваш вопрос:

Имя: %name%
День проведения: %date%
Кол-во людей: %people%
Способ проведения: %type%
Прочие пожелания:
%message%

Желаем вам приятного дня, команда Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 15:13:49mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 176
sendForm: Y
heading: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ В MAJESTIC PLAZA HOTEL
content:

Отель Маджестик Плаза располагает 5 конференц-залами (Маджестик I, Маджестик II, Маджестик III, брейк-аут рум и Виктория) с суммарной вместимостью 200 человек.

Все залы находятся на первом этаже отеля. Они оснащены дневным светом, кондиционером, аудио-видео техникой и бесплатным беспроводным подключением к интернету.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

 

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

LE HOTELS GROUP В ПРАГЕ

Информация о проживаниигрупп в отелях, включая обзор возможностей и проведения конференций.

Majestic Plaza Prague - скачать:

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019? 

Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Бронирование конференц-залов
formHeading: Бронирование конференц-зала
messagesTable: front_konference_ru
messageToClient:

добрый день,
Большое спасибо за ваш интерес к нашим услугам. Ваше сообщение было передано ответственному персоналу, и мы свяжемся с вами в ближайшее время с нашим ответом.

Ваш вопрос:

Имя: %name%
День проведения: %date%
Кол-во людей: %people%
Способ проведения: %type%
Прочие пожелания:
%message%

Желаем вам приятного дня, команда Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 15:11:51mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 176
sendForm: Y
heading: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ В MAJESTIC PLAZA HOTEL
content:

Отель Маджестик Плаза располагает 5 конференц-залами (Маджестик I, Маджестик II, Маджестик III, брейк-аут рум и Виктория) с суммарной вместимостью 200 человек.

Все залы находятся на первом этаже отеля. Они оснащены дневным светом, кондиционером, аудио-видео техникой и бесплатным беспроводным подключением к интернету.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

LE HOTELS GROUP В ПРАГЕ

Информация о проживаниигрупп в отелях, включая обзор возможностей и проведения конференций.

Majestic Plaza Prague - скачать:

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019? 

Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Бронирование конференц-залов
formHeading: Бронирование конференц-зала
messagesTable: front_konference_ru
messageToClient:

добрый день,
Большое спасибо за ваш интерес к нашим услугам. Ваше сообщение было передано ответственному персоналу, и мы свяжемся с вами в ближайшее время с нашим ответом.

Ваш вопрос:

Имя: %name%
День проведения: %date%
Кол-во людей: %people%
Способ проведения: %type%
Прочие пожелания:
%message%

Желаем вам приятного дня, команда Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 15:11:44mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
idItem: 176
sendForm: Y
heading: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ В MAJESTIC PLAZA HOTEL
content:

Отель Маджестик Плаза располагает 5 конференц-залами (Маджестик I, Маджестик II, Маджестик III, брейк-аут рум и Виктория) с суммарной вместимостью 200 человек.

Все залы находятся на первом этаже отеля. Они оснащены дневным светом, кондиционером, аудио-видео техникой и бесплатным беспроводным подключением к интернету.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

LE HOTELS GROUP В ПРАГЕ

Информация о проживаниигрупп в отелях, включая обзор возможностей и проведения конференций.

Majestic Plaza Prague - скачать:

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019? 

Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Бронирование конференц-залов
formHeading: Бронирование конференц-зала
messagesTable: front_konference_ru
messageToClient:

добрый день,
Большое спасибо за ваш интерес к нашим услугам. Ваше сообщение было передано ответственному персоналу, и мы свяжемся с вами в ближайшее время с нашим ответом.

Ваш вопрос:

Имя: %name%
День проведения: %date%
Кол-во людей: %people%
Способ проведения: %type%
Прочие пожелания:
%message%

Желаем вам приятного дня, команда Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:55:35mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 126
sendForm: Y
heading: SALAS DE CONFERENCIAS EN EL HOTEL MAJESTIC PLAZA
content:

El Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE **** cuenta con 5 salas de conferencias (Majestic I, Majestic II, Majestic III, Board Room y Victoria) con una capacidad total para 200 participantes.

Todas las salas están ubicadas en la planta baja del hotel. Cuentan con luz natural, aire acondicionado, están equipadas con modernos equipos audiovisuales y conexión Wi-Fi a Internet gratuito.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

LE HOTELS GROUP EN PRAGA

Información a los lugares en el grupo hotelero que incluye una visión general de las instalaciones para conferencias y capacidades

Majestic Plaza Prague - descarga:

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?

Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reserva de salas de conferencias
formHeading: Reserva de salas de conferencia
messagesTable: front_konference_es
messageToClient:

Buenos días,

gracias por su interés en nuestros servicios. Su mensaje fue enviada al responsable y Ud. recibirá la respuesta pronto. 

 

Su petición:

 

Nombre: %name%
Fecha: %date%
Número de participantes: %people%
Disposición: %type%
Otros requisitos:
%message%

Saludos cordiales del Majestic Plaza team.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:54:27mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
idItem: 126
sendForm: Y
heading: SALAS DE CONFERENCIAS EN EL HOTEL MAJESTIC PLAZA
content:

El Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE **** cuenta con 5 salas de conferencias (Majestic I, Majestic II, Majestic III, Board Room y Victoria) con una capacidad total para 200 participantes.

Todas las salas están ubicadas en la planta baja del hotel. Cuentan con luz natural, aire acondicionado, están equipadas con modernos equipos audiovisuales y conexión Wi-Fi a Internet gratuito.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

Full day conference package at 58€ / pax Including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

LE HOTELS GROUP EN PRAGA

Información a los lugares en el grupo hotelero que incluye una visión general de las instalaciones para conferencias y capacidades

Majestic Plaza Prague - descarga:

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?

Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reserva de salas de conferencias
formHeading: Reserva de salas de conferencia
messagesTable: front_konference_es
messageToClient:

Buenos días,

gracias por su interés en nuestros servicios. Su mensaje fue enviada al responsable y Ud. recibirá la respuesta pronto. 

 

Su petición:

 

Nombre: %name%
Fecha: %date%
Número de participantes: %people%
Disposición: %type%
Otros requisitos:
%message%

Saludos cordiales del Majestic Plaza team.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:49:23mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:48:56mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:48:17mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at 58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:48:02mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at  58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:47:43mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at58€ / pax including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:46:17mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at 58€ / pax Including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:45:47mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at 58€ / pax Including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:43:54mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at 58€ / pax Including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability

 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates

 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:41:44mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at 58€ / pax Including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:41:11mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at 58€ / pax Including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

 

 

 

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:40:13mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at 58€ / pax Including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

 

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

 

 

 

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:39:14mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

 

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access 

Full day conference package at 58€ / pax Including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

 

For Full Promotion click here

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

 

 

 

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

16.10.2019 - 14:37:52mod.structureeditItem
action: content
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2
dbStatus: editContent
idItem: 57
sendForm: Y
heading: Meetings & Event Facilities at Majestic Plaza Prague
content:

Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE offers 5 meeting rooms (Majestic I., Majestic II., Majestic III., Board Room and Victoria) with total capacity for up to 200 participants.

All meeting rooms are situated on ground floor, have daylight, are air-conditioned and equipped with up-to-date audiovisual technology and high speed Wi-Fi connection.

 

 

Special MICE WINTER Conference Promotion 2019-20

 

Accommodation from 65€ including the following:

 • Room rate flat for Sgl./Dbl. occupancy including breakfast, VAT and Wi-Fi internet access

 

Full day conference package at 58€ / pax Including the following:

 • Main meeting room rental, 2 coffee breaks and welcome coffee, lunch buffet from 20pax up (for less delegates 3-course menu), unlimited conference beverage, basic AV equipment including sound system with 2 Wireless microphones and complimentary Wi-Fi internet connection

Other benefits:

 • Complimentary conference package & rooms ratio from 1/15
 • Complimentary office and up to 2 parking places upon availability
 • Extra 3% rebate from final bill from total event net revenue excluding VAT, (N/A to outsourced services) if contract signed 4% months prior to the event dates
 • Other benefits based on the request complexity & volume

For Full Promotion click Special MICE WINTER Conference Promotion

 

Please ask for offer terms and conditions end send your conference requests with to: micesales@le-hotels.cz

 

 

 

 

 

 

 

LE HOTELS GROUP IN PRAGUE

Information to the venues in the hotel group including an overview of the conference facilities and capacities.

Downloads: 

Le Hotels Group Overview

Majestic Plaza Prague Presentation

Conference Rooms Capacity Chart

Meeting Rooms Floor Plan

 

Planning to visit IBTM Barcelona 2019?
Please Make an Appointment with the LE Hotels Group STAND H12 Czech Tourism Bureau - Prague 

 

downloadTitle:
downloadFile:
conferenceImages: 17
formName: Reservation of conference facilities
formHeading: Reservation of conference rooms
messagesTable: front_konference_en
messageToClient:

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for your interest in our service. We have forwarded your message to the responsible colleague, who will reply as soon as possible. 

Your message:

Name: %name%
Term: %date%
Number of participants: %people%
Setup: %type%
Other requests:
%message%

Příjemný den Vám přeje celý tým hotelu Majestic Plaza.

messageToAdmin:

Nový dotaz na pořádání konferencí - ze stránek Majestic Plaza.

Jméno: %name%
Email: %email%
Termín: %date%
Počet lidí: %people%
Způsob uspořádání: %type%
Jiné požadavky:
%message%

backgroundSlider: 23
secretKey: f547a97720cd0f075c4be99436526adfb62bae2e
modul: mod.structure
idUser: 2

Rezervovat online